banner-2

Nordeas Norrlandsstiftelse arbetar för att främja vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.

Nordeas Norrlandsstiftelse grundades den 24:e April 1986. Stiftelsen tog form genom vad som då kallades för Nordbanken, idag Nordea AB. Stiftelsens främsta ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. Detta gör vi genom årliga utdelningar av medel till en eller flera utav de forskare som sökt medel genom stiftelsen.

Det forsknings och utvecklingsarbete stiftelsen stödjer skall i första hand vara relevanta för bankens affärsmässiga intressen och fortsatta utveckling i de olika norrländska länen. Stiftelsen stödjer även projekt som kan anses vara relevanta om de exempelvis syftar till att utveckla ett kundföretag. Det kan handla om att utröna huruvida idéer eller projekt kan förmodas ge ekonomisk bärkraft i praktisk tillämpning.

Tidigare pristagare

Pristagare berättar

– Jag känner mig hedrad och väldigt glad över priset. Priset ser jag som ett kvitto på framgång för hela forskargruppen och alla de grupper som vi har samarbetat med och som vi samarbetar med nu. Alla spännande resultat hade inte varit möjliga utan dessa duktiga medarbetare.

Elisabeth Sauer-ErikssonProfessor i Strukturbiologi vid Umeå Universitet

– Det är jättekul att min forskning uppmärksammas på detta sätt! Datacenter är en nyckelteknik för den pågående digitala revolutionen då dessa utgör motorn som driver alla tjänster på internet.

Johan Tordssonuniversitetslektor på Institutionen för datavetenskap, Umeå Universitet

This post is also available in: Engelska

Alla rättigheter tillhör Nordeas Norrlandsstiftelse. Sidan skapad av Genomtänkt